Запобігання корупції

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції- Дорошенко Юрій Іванович

Нормативно - правова база

ПЕРЕЛІК КОРИСНИХ ПОСИЛАНЬ

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V); [Електронний ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16;

- Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V);[Електронний ресурс]. –http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;[Електронний ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10;

- Закон України «Про запобігання корупції»;[Електронний ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18;

- Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195;[Електронний ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF

- Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі (2003); [Електронний ресурс]. –

http://www.oecd.org/gov/ethics/2957345.pdf

- Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців;[Електронний ресурс]. –

http://www.dridu.dp.ua/cpk/Lib/7_Zapobigannya%20ta%20protydiya%20proyavam%20korup/Legislation/Legislature/Rekomend_poved_DS.pdf

- GOV/SIGMA (2006)1 «Політики і практики запобігання конфлікту інтересів у дев’яти країнах ЄС Порівняльний огляд»;[Електронний ресурс]. –http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/42618438.pdfeкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення