Звернення громадян

 У соціальних мережах ми часто отримуємо повідомлення від користувачів про незаконну порубку або пошкодження дерев, появу стихійних сміттєзвалищ, забруднене повітря та інше. Однак, реагувати на подібні повідомлення чи то коментарі під публікаціями ми не маємо законних повноважень. Для цього вам необхідно направити письмове звернення, заяву (клопотання), скаргу чи пропозицію (зауваження) до  Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, де викласти суть виявленого порушення

Отже, як правильно написати звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян»:

-звернення адресують органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

- у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

- звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

- в електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається;

- звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне);

- письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визначено звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню:

- письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає;

- не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Звернення можна надіслати у письмовій формі на адресу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, індекс 46008;  електронна пошта: tern@dei.gov.ua

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці