Запобігання корупції

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській  області, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти:

● письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області:
вул. Шашкевича,3, м.Тернопіль, 46000.
● надіславши листа електронною поштою на адресу: terncorruptstop@gmail.com  (Додаток 1) (Додаток 2)
або
● зателефонувавши за телефоном   +380680589165

Контактна особа:

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Дорошенко Юрій Іванович.

       Державна екологічна інспекція у Тернопільській області співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

       Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

       Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником Державної екологічної інспекції у Тернопільській області без зазначення авторства (анонімно).

       Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції».

       Повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

       Завідома неправдиве повідомлення відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Нормативно - правова база

ПЕРЕЛІК КОРИСНИХ ПОСИЛАНЬ

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V); [Електронний ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16;

- Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V);[Електронний ресурс]. –http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;[Електронний ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10;

- Закон України «Про запобігання корупції»;[Електронний ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18;

- Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195;[Електронний ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF

- Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі (2003); [Електронний ресурс]. –

http://www.oecd.org/gov/ethics/2957345.pdf

- Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців;[Електронний ресурс]. –

http://www.dridu.dp.ua/cpk/Lib/7_Zapobigannya%20ta%20protydiya%20proyavam%20korup/Legislation/Legislature/Rekomend_poved_DS.pdf

- GOV/SIGMA (2006)1 «Політики і практики запобігання конфлікту інтересів у дев’яти країнах ЄС Порівняльний огляд»;[Електронний ресурс]. –http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/42618438.pdfДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці